تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 960،863
قیمت فروش: 960،863
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
سایز (سانتی متر)
55
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 803،604
قیمت فروش: 803،604
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
سایز (سانتی متر)
46
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،519،911
قیمت فروش: 1،519،911
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
سایز (سانتی متر)
87
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،135،565
قیمت فروش: 1،135،565
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
سایز (سانتی متر)
65
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،175،000
قیمت فروش: 1،175،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
53
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،546،000
قیمت فروش: 1،546،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
55
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 809،000
قیمت فروش: 809،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 856،000
قیمت فروش: 856،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
64
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 756،000
قیمت فروش: 756،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 834،000
قیمت فروش: 834،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،067،000
قیمت فروش: 1،067،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
70
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 999،000
قیمت فروش: 999،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 954،000
قیمت فروش: 954،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
48
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،295،000
قیمت فروش: 1،295،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
70
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،463،000
قیمت فروش: 1،463،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 13،000،000
قیمت فروش: 13،000،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 10،000،000
قیمت فروش: 10،000،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
105
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 11،500،000
قیمت فروش: 11،500،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
105
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 7،600،000
قیمت فروش: 7،600،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،500،000
قیمت فروش: 5،500،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 8،100،000
قیمت فروش: 8،100،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،550،000
قیمت فروش: 5،550،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،950،000
قیمت فروش: 2،950،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،600،000
قیمت فروش: 2،600،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،150،000
قیمت فروش: 3،150،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،850،000
قیمت فروش: 5،850،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
70
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،260،000
قیمت فروش: 2،260،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،600،000
قیمت فروش: 2،600،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،300،000
قیمت فروش: 2،300،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،850،000
قیمت فروش: 2،850،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
Show

اطلاعات بازار

 

دریافت آخرین اطلاعات بازار و همچنین آگاهی ازآخرین قیمت ها

لطفا جهت دریافت، نام و نشانی پست الکترونیکی خود را وارد کنید

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com