تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

تولید کننده:
پلیران
نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 26،620
قیمت فروش: 26،620
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
40
طول پوش فیت ( سانتی متر)
30
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 145،080
قیمت فروش: 145،080
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
40
طول پوش فیت ( سانتی متر)
200
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 207،200
قیمت فروش: 207،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
40
طول پوش فیت ( سانتی متر)
300
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 44،620
قیمت فروش: 44،620
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
50
طول پوش فیت ( سانتی متر)
30
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 59،850
قیمت فروش: 59،850
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
50
طول پوش فیت ( سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 93،130
قیمت فروش: 93،130
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
50
طول پوش فیت ( سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 179،060
قیمت فروش: 179،060
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
50
طول پوش فیت ( سانتی متر)
200
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 256،380
قیمت فروش: 256،380
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
50
طول پوش فیت ( سانتی متر)
300
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 53،300
قیمت فروش: 53،300
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
70
طول پوش فیت ( سانتی متر)
30
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 92،700
قیمت فروش: 92،700
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
70
طول پوش فیت ( سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 156،890
قیمت فروش: 156،890
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
70
طول پوش فیت ( سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 307،040
قیمت فروش: 307،040
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
70
طول پوش فیت ( سانتی متر)
200
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 442،380
قیمت فروش: 442،380
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
70
طول پوش فیت ( سانتی متر)
300
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 112،780
قیمت فروش: 112،780
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
100
طول پوش فیت ( سانتی متر)
30
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 178،400
قیمت فروش: 178،400
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
100
طول پوش فیت ( سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 321،920
قیمت فروش: 321،920
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
100
طول پوش فیت ( سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 635،850
قیمت فروش: 635،850
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
100
طول پوش فیت ( سانتی متر)
200
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 938،420
قیمت فروش: 938،420
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
100
طول پوش فیت ( سانتی متر)
300
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 121،290
قیمت فروش: 121،290
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
125
طول پوش فیت ( سانتی متر)
30
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 235،880
قیمت فروش: 235،880
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
125
طول پوش فیت ( سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 427،060
قیمت فروش: 427،060
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
125
طول پوش فیت ( سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 841،690
قیمت فروش: 841،690
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
125
طول پوش فیت ( سانتی متر)
200
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،249،030
قیمت فروش: 1،249،030
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
125
طول پوش فیت ( سانتی متر)
300
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 216،640
قیمت فروش: 216،640
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
160
طول پوش فیت ( سانتی متر)
30
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 360،970
قیمت فروش: 360،970
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
160
طول پوش فیت ( سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 721،800
قیمت فروش: 721،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
160
طول پوش فیت ( سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،443،540
قیمت فروش: 1،443،540
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
160
طول پوش فیت ( سانتی متر)
200
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،165،370
قیمت فروش: 2،165،370
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
160
طول پوش فیت ( سانتی متر)
300
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 54،140
قیمت فروش: 54،140
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
40
طول پوش فیت ( سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 101،250
قیمت فروش: 101،250
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
40
طول پوش فیت ( سانتی متر)
100
مقدار:
تولید کننده:
پلیران
Show

اطلاعات بازار

 

دریافت آخرین اطلاعات بازار و همچنین آگاهی ازآخرین قیمت ها

لطفا جهت دریافت، نام و نشانی پست الکترونیکی خود را وارد کنید

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com