تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 47،910
قیمت فروش: 47،910
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر نیوپایپ (میلی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 27،060
قیمت فروش: 27،060
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر نیوپایپ (میلی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 48،710
قیمت فروش: 48،710
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
16*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 70،400
قیمت فروش: 70،400
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
16*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 83،730
قیمت فروش: 83،730
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
20*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 96،710
قیمت فروش: 96،710
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
20*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 112،740
قیمت فروش: 112،740
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
25*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 440،190
قیمت فروش: 440،190
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
32*40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 78،490
قیمت فروش: 78،490
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
16*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 105،730
قیمت فروش: 105،730
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
20*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 158،620
قیمت فروش: 158،620
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
25*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 123،830
قیمت فروش: 123،830
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 140،460
قیمت فروش: 140،460
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 629،950
قیمت فروش: 629،950
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1/2 1*40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 49،530
قیمت فروش: 49،530
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1/2*16
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 54،130
قیمت فروش: 54،130
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1/2*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 76،130
قیمت فروش: 76،130
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
3/4*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 90،810
قیمت فروش: 90،810
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 114،100
قیمت فروش: 114،100
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 125،130
قیمت فروش: 125،130
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 34،780
قیمت فروش: 34،780
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1/2*16
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 49،180
قیمت فروش: 49،180
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1/2*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 275،320
قیمت فروش: 275،320
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1/4 1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 627،350
قیمت فروش: 627،350
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
1/4 1*40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،115،430
قیمت فروش: 1،115،430
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
2*63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 68،170
قیمت فروش: 68،170
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
3/4*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 80،200
قیمت فروش: 80،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر ترکیبی نیوپایپ
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 43،160
قیمت فروش: 43،160
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر نیوپایپ (میلی متر)
16
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 92،800
قیمت فروش: 92،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر سوپرپایپ (میلی متر)
16
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 112،700
قیمت فروش: 112،700
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر سوپرپایپ (میلی متر)
20
مقدار:
تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
Show

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com