تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پنتاکس
ارتفاع (هد) متر
53
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
6
توان (hp) اسب بخار
1/5
ورودی (اینچ)
1/4 1
خروجی (اینچ)
1
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پنتاکس
ارتفاع (هد) متر
58
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
7/5
توان (hp) اسب بخار
2
ورودی (اینچ)
1/4 1
خروجی (اینچ)
1
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پنتاکس
ارتفاع (هد) متر
13/8
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
54
توان (hp) اسب بخار
2
ورودی (اینچ)
2
خروجی (اینچ)
2
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
ویلو
ارتفاع (هد) متر
4
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
14
ورودی (اینچ)
1/4 1
خروجی (اینچ)
1/4 1
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
آزادالبرز
ارتفاع (هد) متر
8/4
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
20
توان (hp) اسب بخار
1
ورودی (اینچ)
2
خروجی (اینچ)
2
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
آزادالبرز
ارتفاع (هد) متر
6
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
29
توان (hp) اسب بخار
0/5
ورودی (اینچ)
2
خروجی (اینچ)
2
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بل اند کاست
توان (hp) اسب بخار
1/2
ورودی (اینچ)
2
خروجی (اینچ)
2
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
آزادالبرز
ارتفاع (هد) متر
3/5
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
15/4
توان (hp) اسب بخار
1/6
ورودی (اینچ)
2
خروجی (اینچ)
2
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پنتاکس
ارتفاع (هد) متر
35
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
2/4
توان (hp) اسب بخار
0/5
ورودی (اینچ)
1
خروجی (اینچ)
1
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
گراندفوس
ارتفاع (هد) متر
3/9
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
2/9
توان (hp) اسب بخار
0/05
ورودی (اینچ)
1/2 1
خروجی (اینچ)
1/2 1
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
گراندفوس
ارتفاع (هد) متر
10
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
11/0
ورودی (اینچ)
1/4 1
خروجی (اینچ)
1/4 1
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
گراندفوس
ارتفاع (هد) متر
5/1
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
3/9
ورودی (اینچ)
1/4 1
خروجی (اینچ)
1/4 1
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
گراندفوس
ارتفاع (هد) متر
8
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
11
توان (hp) اسب بخار
0/32
ورودی (اینچ)
2
خروجی (اینچ)
2
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
ک اس پ
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
توان تک
ارتفاع (هد) متر
18
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
10/5
ورودی (اینچ)
1/4 1
خروجی (اینچ)
1/4 1
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
توان تک
ارتفاع (هد) متر
34
آبدهی (دبی) متر مکعب در ساعت
10/2
ورودی (اینچ)
1/4 1
خروجی (اینچ)
1/4 1
مقدار:

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com