تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 47،910
قیمت فروش: 47،910
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر نیوپایپ (میلی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 27،060
قیمت فروش: 27،060
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
نیوپایپ
قطر نیوپایپ (میلی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،679،000
قیمت فروش: 4،679،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی مروارید
سایز (سانتی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 960،863
قیمت فروش: 960،863
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
سایز (سانتی متر)
55
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،025،000
قیمت فروش: 2،025،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
قهرمان
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 100،440
قیمت فروش: 100،440
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 58،800
قیمت فروش: 58،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/2*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 58،800
قیمت فروش: 58،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
1/2*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 64،800
قیمت فروش: 64،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
3/4*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 64،800
قیمت فروش: 64،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
یزد بسپار
قطر ترکیبی یزد بسپار
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،330،000
قیمت فروش: 1،330،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،610،000
قیمت فروش: 1،610،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
125
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،010،000
قیمت فروش: 1،010،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پوش فیت (میلی متر)
70
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 380،730
قیمت فروش: 380،730
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2 2*75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 302،810
قیمت فروش: 302،810
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
2*63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 423،330
قیمت فروش: 423،330
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
3*90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 456،980
قیمت فروش: 456،980
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
4*110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 438،040
قیمت فروش: 438،040
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
4*90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 700،200
قیمت فروش: 700،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
5*125
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 13،020
قیمت فروش: 13،020
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 35،860
قیمت فروش: 35،860
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2 1*50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 143،000
قیمت فروش: 143،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2 2*75
مقدار:

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com