تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،600،000
قیمت فروش: 2،600،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،150،000
قیمت فروش: 3،150،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،260،000
قیمت فروش: 2،260،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،600،000
قیمت فروش: 2،600،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،300،000
قیمت فروش: 2،300،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،850،000
قیمت فروش: 2،850،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،450،000
قیمت فروش: 2،450،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،200،000
قیمت فروش: 3،200،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،700،000
قیمت فروش: 2،700،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،900،000
قیمت فروش: 2،900،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
70
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،500،000
قیمت فروش: 3،500،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
70
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،900،000
قیمت فروش: 3،900،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سلز-ارس
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com