تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 13،000،000
قیمت فروش: 13،000،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 10،000،000
قیمت فروش: 10،000،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
105
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 11،500،000
قیمت فروش: 11،500،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
105
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 7،600،000
قیمت فروش: 7،600،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،500،000
قیمت فروش: 5،500،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 8،100،000
قیمت فروش: 8،100،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،550،000
قیمت فروش: 5،550،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،950،000
قیمت فروش: 2،950،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،850،000
قیمت فروش: 5،850،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
70
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،100،000
قیمت فروش: 5،100،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 7،000،000
قیمت فروش: 7،000،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 14،000،000
قیمت فروش: 14،000،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 7،300،000
قیمت فروش: 7،300،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
100
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،800،000
قیمت فروش: 5،800،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 6،250،000
قیمت فروش: 6،250،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
بومرنگ
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com