تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،175،000
قیمت فروش: 1،175،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
53
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،546،000
قیمت فروش: 1،546،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
55
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 809،000
قیمت فروش: 809،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 856،000
قیمت فروش: 856،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
64
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 756،000
قیمت فروش: 756،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 834،000
قیمت فروش: 834،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،067،000
قیمت فروش: 1،067،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
70
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 999،000
قیمت فروش: 999،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
60
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 954،000
قیمت فروش: 954،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
48
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،295،000
قیمت فروش: 1،295،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
70
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،463،000
قیمت فروش: 1،463،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
سایز (سانتی متر)
80
مقدار:

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com