تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،679،000
قیمت فروش: 4،679،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی مروارید
سایز (سانتی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 960،863
قیمت فروش: 960،863
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
سایز (سانتی متر)
55
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،025،000
قیمت فروش: 2،025،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
قهرمان
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 846،000
قیمت فروش: 846،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
ارتفاع (سانتی متر)
15
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 798،000
قیمت فروش: 798،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 549،000
قیمت فروش: 549،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
ارتفاع (سانتی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 824،125
قیمت فروش: 824،125
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
ارتفاع (سانتی متر)
23
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 624،313
قیمت فروش: 624،313
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
ارتفاع (سانتی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 686،771
قیمت فروش: 686،771
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
ارتفاع (سانتی متر)
23
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 862،000
قیمت فروش: 862،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 691،783
قیمت فروش: 691،783
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
ارتفاع (سانتی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 576،487
قیمت فروش: 576،487
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
ارتفاع (سانتی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 828،531
قیمت فروش: 828،531
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
ارتفاع (سانتی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 642،279
قیمت فروش: 642،279
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
ارتفاع (سانتی متر)
23
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 733،000
قیمت فروش: 733،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 458،000
قیمت فروش: 458،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
ارتفاع (سانتی متر)
18
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 648،227
قیمت فروش: 648،227
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
ارتفاع (سانتی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،229،000
قیمت فروش: 4،229،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،952،000
قیمت فروش: 4،952،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی مروارید
سایز (سانتی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،604،981
قیمت فروش: 3،604،981
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
آکس (سانتی متر)
23
سیستم تخلیه
واترجت
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،431،000
قیمت فروش: 3،431،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
آکس (سانتی متر)
18
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،691،000
قیمت فروش: 3،691،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
آکس (سانتی متر)
18
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،949،000
قیمت فروش: 4،949،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
آکس (سانتی متر)
23
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،726،000
قیمت فروش: 4،726،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
آکس (سانتی متر)
23
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،006،000
قیمت فروش: 4،006،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی ارس
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،657،184
قیمت فروش: 3،657،184
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
آکس (سانتی متر)
30
سیستم تخلیه
ریزشی
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،058،154
قیمت فروش: 4،058،154
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
آکس (سانتی متر)
28
سیستم تخلیه
توربوجت
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،036،971
قیمت فروش: 2،036،971
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
آکس (سانتی متر)
24
سیستم تخلیه
ریزشی
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،601،000
قیمت فروش: 3،601،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی کرد
آکس (سانتی متر)
28
سیستم تخلیه
واترجت
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،611،000
قیمت فروش: 4،611،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
چینی مروارید
سایز (سانتی متر)
22
مقدار:

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com