تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
1
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
3/38
وزن مانسمان (کیلوگرم)
15
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
1/2 1
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
3/68
وزن مانسمان (کیلوگرم)
24/3
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
1/2 2
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
5/16
وزن مانسمان (کیلوگرم)
51/7
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
1/2
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
2/78
وزن مانسمان (کیلوگرم)
7/6
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
1/4 1
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
3/56
وزن مانسمان (کیلوگرم)
20/3
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
2
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
3/01
وزن مانسمان (کیلوگرم)
32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
3
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
5/5
وزن مانسمان (کیلوگرم)
67/7
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
3/4
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
2/87
وزن مانسمان (کیلوگرم)
10/14
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
4
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
6
وزن مانسمان (کیلوگرم)
96
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
مانسمان
قطرمانسمان (اینچ)
5
ضخامت مانسمان (میلیمتر)
6/5
وزن مانسمان (کیلوگرم)
130
مقدار:

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com