تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سنگین سپاهان
قطرسنگین سپاهان (اینچ)
1
ضخامت سنگین سپاهان (میلی متر)
3
وزن سنگین سپاهان (کیلوگرم)
13/8
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سنگین سپاهان
قطرسنگین سپاهان (اینچ)
1/2 1
ضخامت سنگین سپاهان (میلی متر)
3
وزن سنگین سپاهان (کیلوگرم)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سنگین سپاهان
قطرسنگین سپاهان (اینچ)
1/2 2
ضخامت سنگین سپاهان (میلی متر)
4
وزن سنگین سپاهان (کیلوگرم)
44
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سنگین سپاهان
قطرسنگین سپاهان (اینچ)
1/2
ضخامت سنگین سپاهان (میلی متر)
2/5
وزن سنگین سپاهان (کیلوگرم)
7/3
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سنگین سپاهان
قطرسنگین سپاهان (اینچ)
1/4 1
ضخامت سنگین سپاهان (میلی متر)
3
وزن سنگین سپاهان (کیلوگرم)
17/5
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سنگین سپاهان
قطرسنگین سپاهان (اینچ)
2
ضخامت سنگین سپاهان (میلی متر)
3/5
وزن سنگین سپاهان (کیلوگرم)
30
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سنگین سپاهان
قطرسنگین سپاهان (اینچ)
3
ضخامت سنگین سپاهان (میلی متر)
4
وزن سنگین سپاهان (کیلوگرم)
52
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سنگین سپاهان
قطرسنگین سپاهان (اینچ)
3/4
ضخامت سنگین سپاهان (میلی متر)
2/5
وزن سنگین سپاهان (کیلوگرم)
9
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1
قیمت فروش: 1
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سنگین سپاهان
قطرسنگین سپاهان (اینچ)
4
ضخامت سنگین سپاهان (میلی متر)
4
وزن سنگین سپاهان (کیلوگرم)
66/8
مقدار:

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com