تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

تولید کننده:
سوپرپایپ
نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 92،800
قیمت فروش: 92،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر سوپرپایپ (میلی متر)
16
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 112،700
قیمت فروش: 112،700
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر سوپرپایپ (میلی متر)
20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 193،100
قیمت فروش: 193،100
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر سوپرپایپ (میلی متر)
25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 245،500
قیمت فروش: 245،500
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر سوپرپایپ (میلی متر)
32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 769،200
قیمت فروش: 769،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر سوپرپایپ (میلی متر)
40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،044،100
قیمت فروش: 1،044،100
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر سوپرپایپ (میلی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 80،100
قیمت فروش: 80،100
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
3/4*1
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 43،300
قیمت فروش: 43،300
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1/2*3/4
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 107،300
قیمت فروش: 107،300
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
16*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 163،000
قیمت فروش: 163،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
16*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 171،500
قیمت فروش: 171،500
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
20*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 215،200
قیمت فروش: 215،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
20*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 251،800
قیمت فروش: 251،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
25*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 773،400
قیمت فروش: 773،400
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
32*40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 210،700
قیمت فروش: 210،700
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 215،500
قیمت فروش: 215،500
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 88،700
قیمت فروش: 88،700
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1/2*16
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 105،400
قیمت فروش: 105،400
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1/2*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 293،100
قیمت فروش: 293،100
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1/4 1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 113،600
قیمت فروش: 113،600
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
3/4*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 157،200
قیمت فروش: 157،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 85،200
قیمت فروش: 85،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1/2*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 154،900
قیمت فروش: 154،900
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 74،300
قیمت فروش: 74،300
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1/2*16
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 271،300
قیمت فروش: 271،300
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1/4 1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 734،900
قیمت فروش: 734،900
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
1/4 1*40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 82،700
قیمت فروش: 82،700
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
3/4*16
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 102،600
قیمت فروش: 102،600
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
3/4*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 124،800
قیمت فروش: 124،800
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر ترکیبی سوپرپایپ
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 91،700
قیمت فروش: 91،700
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
سوپرپایپ +2
قطر سوپرپایپ (اینچ)
1
مقدار:
تولید کننده:
سوپرپایپ
Show

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com