تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 380،730
قیمت فروش: 380،730
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2 2*75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 302،810
قیمت فروش: 302،810
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
2*63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 423،330
قیمت فروش: 423،330
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
3*90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 456،980
قیمت فروش: 456،980
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
4*110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 438،040
قیمت فروش: 438،040
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
4*90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 700،200
قیمت فروش: 700،200
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
5*125
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 13،020
قیمت فروش: 13،020
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 35،860
قیمت فروش: 35،860
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2 1*50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 143،000
قیمت فروش: 143،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2 2*75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 6،860
قیمت فروش: 6،860
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 28،320
قیمت فروش: 28،320
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/4 1*40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 62،410
قیمت فروش: 62،410
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
2*63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 143،000
قیمت فروش: 143،000
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
2*75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 268،640
قیمت فروش: 268،640
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
3*90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 8،190
قیمت فروش: 8،190
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 417،230
قیمت فروش: 417،230
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
4*110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 605،130
قیمت فروش: 605،130
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
4*125
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 605،130
قیمت فروش: 605،130
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
5*125
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 13،710
قیمت فروش: 13،710
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1*32
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 36،320
قیمت فروش: 36،320
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2 1*50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 121،330
قیمت فروش: 121،330
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2 2*75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،940
قیمت فروش: 5،940
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/2*20
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 26،050
قیمت فروش: 26،050
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
1/4 1*40
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 37،270
قیمت فروش: 37،270
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
2*50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 62،110
قیمت فروش: 62،110
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
2*63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 121،330
قیمت فروش: 121،330
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
2*75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 241،220
قیمت فروش: 241،220
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
3*90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 7،880
قیمت فروش: 7،880
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
3/4*25
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 366،140
قیمت فروش: 366،140
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
4*110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 605،130
قیمت فروش: 605،130
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
4*125
مقدار:
تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
Show

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com