تلفن سفارشات: ۲۶۱۱۰۴۸۰

تلگرام  سفارشات:   

تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
نمایش
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 84،600
قیمت فروش: 84،600
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
110*125
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 89،580
قیمت فروش: 89،580
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
110*160
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 89،580
قیمت فروش: 89،580
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
125*160
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 12،940
قیمت فروش: 12،940
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
50*63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 16،410
قیمت فروش: 16،410
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
50*75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 25،890
قیمت فروش: 25،890
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
63*110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 16،410
قیمت فروش: 16،410
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
63*75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 20،370
قیمت فروش: 20،370
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
63*90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 31،350
قیمت فروش: 31،350
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
75*110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 20،370
قیمت فروش: 20،370
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
75*90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 32،830
قیمت فروش: 32،830
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر ترکیبی پلی اتیلن
90*110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 6،470
قیمت فروش: 6،470
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،080
قیمت فروش: 3،080
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،300
قیمت فروش: 5،300
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 5،300
قیمت فروش: 5،300
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 7،120
قیمت فروش: 7،120
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 9،780
قیمت فروش: 9،780
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
125
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 16،170
قیمت فروش: 16،170
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
160
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 1،570
قیمت فروش: 1،570
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
50
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 2،280
قیمت فروش: 2،280
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 3،060
قیمت فروش: 3،060
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
75
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 4،610
قیمت فروش: 4،610
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
90
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 103،640
قیمت فروش: 103،640
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 52،040
قیمت فروش: 52،040
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
63
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 92،790
قیمت فروش: 92،790
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
110
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 288،620
قیمت فروش: 288،620
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
125
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 354،700
قیمت فروش: 354،700
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
160
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 88،680
قیمت فروش: 88،680
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
110
درجه پلی اتیلن
45
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 296،370
قیمت فروش: 296،370
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
125
درجه پلی اتیلن
45
مقدار:
محصولات قابل دسترسی: ناموجود
قیمت پایه: 358،780
قیمت فروش: 358،780
قیمت / kg:
تولید کننده محصول
پلیران
قطر پلی اتیلن (میلی متر)
160
درجه پلی اتیلن
45
مقدار:
تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
Show

ارتباط با ما

.

نشانی دفتر مرکزی: تهران، میدان نیاوران (شهید باهنر)، خیابان شهید پورابتهاج، نرسیده به بلوار آجودانیه، بن بست طائی، پلاک ۲، واحد ۱

.

تلفن: ۲۶۱۱۰۴۸۰

.

تلگرام:

.

نشانی پست الکترونیکی: sale@kala110.com